Kategóriák
Novellák Novellák-Ehe

Ehe: Lovag 2.

… kinyitotta a szemét. A homályon és a ködön át egy arcot látott. Egy női arcot. Sötét haja volt, sötét szeme, az arca is mintha kicsit sötétebb lett volna, nem látta tisztán. “Vajon ez lenne a Mennyország, vagy a pokolba kerültem?” gondolta magában sir Gallvant. Szólni próbált, de nem volt hozzá ereje, majd újra visszahanyatlott az eszméletlenségbe.
Amikor ismét magához tért, már tisztán látta a világot maga körül. Szürke vásznakat látott, egy sátor teteje. Fel akart ülni, hirtelen fájdalom hasított a nyakába. Most már legalább abban biztos lehet, hogy még életben van. Odanyúlt a nyakához, lazán felhelyezett kötés volt rajta. Meg akart szólalni, de nem jött ki a hang a torkán. A sebesülése miatt. Fel akart kelni, és csak most tapasztalta mennyire elhagyta az ereje. Nehezebben ment a dolog, mint amikor életében először szállt lóra. Végül erőfeszítéseit siker koronázta. Körül nézett és valóban egy sátorban találta magát. Nem látott a környéken senki ember fiát. Nincs más hátra, nem ülhet itt ölbe tett kézzel, meg kell tudnia, hol van pontosan és, hogy került ide. Lábait az ágy mellé helyezte, készen arra, hogy rájuk nehezedve megtegyen pár lépést. Ez a pár lépés jelenleg leküzdhetetlen akadálynak tűnt, de még soha nem adott fel semmit. Most se fog megfutamodni. Lendületet vett, felállt az ágyból, majd azzal a lendülettel össze is esett. Ismét elvesztette eszméletét. Amikor újra magához tért, megint azt az arcot látta, de most már tisztán. De hisz ez egy arab nő! Hosszú, egyenes, fekete haja kontyban volt összefogva. Tunikát viselet, ami hátra volt hajtva. A lovag ösztönösen a fegyvere után nyúlt. Természetesen nem találta, sőt ekkor tudatosult benne, hogy a páncélja sincs rajta. Elvesztem!- futott át agyán. A nő látta a szemében fellobbanó tüzet. Kezeit a lovag vállára helyezte, hogy megakadályozza, hogy felüljön, egyáltalán nem kellet nagy erőt kifejtenie ehhez, s közben mondott valamit a furcsa nyelvén. Sir Gallvant nem értette mit, de olyan megnyugtatóan hatott a hangja. Felfogta, hogy ez a nő nem akarja bántani. Mostani teljes kiszolgáltatott helyzetében, még egy kisfiú is el tudna vele bánni. Ha nem akarja megölni, vajon mit akarhat tőle?
-Ő mentette meg az életed- súgta belül egy hang. Az lehetetlen, ez egy arab. Sir Gallvant, azért küzd, hogy az ő fajtáját kiűzze innen. Az arabok és a keresztesek, nem kértek és nem is adtak egymásnak kegyelmet. Már nem erőlködött, hogy felugorjon. A nő látta a szemén, hogy megnyugodott, felfogta a helyzetét. Ekkor ő maga nyúlt a lovag válla alá és segített neki ülő helyzetbe kerülni. Egy cserépedényt tartott a lovag elé. Sir Gallvant, húzódozott, a lány, hogy megnyugtassa megízlelte az edény tartalmát, majd ismét felé nyújtotta. A lovag apró kortyokban, nyelni kezdte a langyos, édeskés folyadékot, közben szemét végig a lányon tartotta. Teljesen össze volt zavarodva: Ez egy pogány. Miért segít neki? Talán jutalomért, fel akarja adni, de akkor nem vesződne vele ennyit, hogy talpra állítsa. A pénzt holtan is megkapná érte. De akkor mit akarhat tőle?! Biztosan nem önzetlenül segít, hiszen ezek a pogányok erre nem képesek.
Az edény kiürült, a lány mosolyogva mondott valamit, segített visszafeküdni sir Gallvant-nak. Végig simította a homlokát. Tenyere puha volt és meleg, egy pillanatra kellemes érzés kerítette hatalmába, majd újra visszatértek kétségei. Szerencsére nem sokáig gyötörték ezek a kétségek, rövidesen újra álomba merült. Így teltet el pár nap. A lány minden nap bejött, megitatta azzal a tápláló folyadékkal. Minden nap kedvesen mosolygott és egyre többet beszélt a furcsa nyelvén. Sir Gallvant így felre tette kételyeit, és csak arra koncentrált, hogy régi erejének legalább egy részét visszanyerje.
Végre elég erős volt, hogy lábra álljon, bár beszélni még mindig nem tudott. Igaz nem is ment volna vele sokra, hiszen egyetlen társasága az arab lány, akivel amúgy sem értik egymás szavait. A sátrat már eléggé ismerte belülről, itt az ideje, hogy kimenjen a szabadba. A lány természetesen nem volt a közelben. Egy oázisban volt. Ha lehet ezt a helyet egyátalán annak nevezni. Egy apró tavacskából és 3-4 pálmafából állt az egész. Odalépett a tóhoz, meglátta benne saját arcképét. Ijesztő volt a látvány, az arca nagyon beesett volt.
Délután, amikor a lány visszatért az ágyban ülve várt rá. Ő most is csak mosolygott rá, mint mindig. A lovag utolsó kétsége is elszállt. Most már egyátalán nem félt. Szájával rágó mozgást imitált, ezzel jelezve, hogy szeretne végre szilárd ételt enni. A lány pár pillanatig figyelte, majd bólogatott, jelezve, hogy megértette. Másnap a leves mellé valami lepényt is hozott magával. A szilárd étel lenyelése könnyebben ment, mint várta. Mivel már elég jól volt, ezért látta, hogy, lány minden nap egy tevével kel útra délelőttönként, hogy aztán nem sokkal napszállta előtt visszatérjen. A napokat tornával töltötte. A vívást is szerette volna gyakorolni, de nem tudta hol vannak a fegyverei. Így félő volt, hogy kijön a gyakorlatból. Egyik nap végül rászánta magát és hosszas mutogatásba kezdett, amíg a lány megértette mit akar, hosszú ideje most először hervadt le a mosoly az arcáról, és csak bólintott egyet. Sir Gallvant megijedt, hogy hiba volt ezzel előhozakodnia. De mi mást tehetett volna. Már így is kezdte magát kényelmetlenül érezni ebben a helyzetben.
Reggel amikor felébredt a lány már nem volt ott. Viszont ott volt a sátorban a fekhelyével szemben a kardja, a pajzsa, a páncélja. Odakintről ismerős nyerítést hallott. Jónás volt az, a lova, kikötve az egyik fához. A fa mellett pedig a nyereg. Úgy tűnt elég jó bőrben volt a ló, úgy látszik jól tartották. De vajon mi lett a lánnyal? Nem tudta, de úgy érezte túl sokat köszönhet neki, hogy most csak úgy felpattanjon és elnyargaljon. Úgy döntött vár rá estig. Felöltötte vértjét, kardját a kezébe fogta. Kellemes biztonságérzéssel töltötte el. Erre vágyott már napok óta, most mégse elégedett. Hiányzik Ő. Még csak a nevét sem tudja. Visszatérve a sátorba talált még pár napra elegendő élelmet és két kulacs vizet is. Nem fog visszajönni -tudatosult benne a gondolat. Azért várt addig ameddig eltervezte…
A nap már elérte a nyugati horizontot. Elérkezett hát az indulás ideje. Szíve nehéz volt, úgy érezte elveszített valamit. Elindult hát nyugat felé, lassan lépésben és talán ha visszanézett volna látta volna azt az alakot aki nem messze az oázistól őt nézte. És talán látta volna megcsillanni azt a könnycseppet a lemenő nap fényében ami végiggördült a lány arcán…

Kategóriák
Hírek

Az oldal elindult!

Hosszas tervezés és mérnöki előkészítés után elindult az új dizájnnal az új oldal.
A régit se zárjuk be: az alábbi címen elérhető lesz, csak nem frissítjük többet: http://old.gondolatok.net
                                                                                                                                                             

Kategóriák
Leírások Rácz

Rácz: A blatty legendája

Néha szavak jutnak az eszembe, amiket le kell írnom.:
lehet, hogy ezeknek van valami jelent?sége.! de sohasem fogok
egy blattyot sem meglovagolni. mer az baromság. senki sem szeret
blattyon lovagolni. Túl kemény. Nagyon ráz. Nameghát blattyot fogni igen nehéz, mert ha könny? lenne, mindenki blattyot tartana.
Nade senkinek sincs blattya!!És én még soha senkinél nem láttam még csak hasonlót sem.. Abban sem vagyok biztos, hogy egyeltalán létezik e a blatty. De ha mmajd látok egyet és meg is tudom érinteni, (nem csak kép) akkor majd elhiszem, és betöröm. az orrát, mert az biztos van neki, kivéve ha kopoltyús, de akor meg a vízben él, és ? a lokneszi szörny. napersze ez sem bizonyos, de az igen , hogy füvet eszik. Mert:
ha macskát enne például, akkor azon a helyen ahol él, nem volna macs. Ez felt?nne embereknek. (kivéve megint, ha vízben él. ott a macska hiányát észre sem venni ) tehát füvet eszik, az nem olyan felt?n?.
Ehetne bogarakat is, abból is van sok. na akkor valószín?leg a blatty vagy mindenev?, vagy bogár és f?ev? blattyokat különböztethetünk meg. (hmmm… ezek keresztezése megint csak mindenev?t szül)na mindegy. aki nem hisz a blatty létezésében, bizonyítsa be hogy nincs. ha mutat nekem egy fényképet a blattyról, aki a képen éppen egyértelm?en nem létezik, akkor hiszek neki.

Kategóriák
Ehe Leírások

Ehe: Vizkő

A minap épp Tv-t néztem kb 1 órán keresztül! Amib?l kb. negyed óra volt csak a reklámblokk. Ebb?l 10 percen kereszt?l csak a vízk? ártalmaival ismerkedtem. Azóta egy mer? retteges az éltem. Mert a mosógépet meg a fürd?szobát megvédi a Calgon meg a Cillit, de engem ki véd meg a vízk?t?l??? Megiszok 1 pohár vizet és vízk?vesedem. Nem akarom hogy a mosógép tovább éljen mint én… Vagy csak egyszerüen sétalok az utcán és rámugrik a vízk?… Ebb?l csak egy dolog következik: Embertársaim!! Nem szabad magunkat vízzel mérgezni. Ne igyatok vizet, s?t ne is für?djetek, mert végez veletek vízk?!!!

Kategóriák
Ajánló Novellák Novellák-Ehe

Ehe: Lovag

Erősen tűzött a nyári nap. A levegő vibrált, megtelt porral, a sivatag felől fújt a szél. Sok csatán túl voltak már, de még soha nem voltak ilyen reménytelen helyzetben. Egyetlen dolog adott nekik erőt? az Istenben való hitük. Bármilyen agyafúrt ötlettel is álltak elő a mórok eddig a lovagok kardján és páncélján nem tudtak kifogni. Most nem is volt szükség semmilyen cselre. A tegnapi öldöklő csata után alig tucatnyian maradtak életben. Egy kopár sziklás völgybe húzódtak vissza. Csak azon az úton hagyhatták el, amerről bejöttek, de azt az utat most legalább ezer vérszomjas arab zárja el.
Vérszomjasak mert sok társuk veszett oda a tegnapi csatában. De félnek is, ugyan ezen okból. Ha tudnák hogy a lovagok már csak tizen maradtak, biztosan egy percig se haboznának a támadással. De erősen él bennük a kép amikor a páncélos lovagok lóháton, teli torokból ordítva rohamoznak feléjük. Nem, ma nem fognak így szétcsapni közöttük, ma megvárják míg leszáll az éj. Küldtek erősítésért is.
Ez alatt a katlanban a lovagok Istenhez imádkoznak. Várják, hogy mikor indítják ellenük a végső rohamot. Az idő egyre csak múlik. Végül megértik, hogy az arabok nem tudják hogy hányan maradtak. Biztosan nem fogják azért sokáig halogatni a támadást. Úgy döntöttek délutánig várnak és támadnak ők, akkor a hátuk mögül fog sütni a nap. Elérkezett az idő. Sir Gallvant odaáll a többiek elé. Felrémlik benne a szülőföldje, Franciaország. Már gyerekkorában arról álmodott, hogy lovag lesz és kardjával az Istent és az ártatlanokat fogja védeni. És most meghalhat mind azért amiben hisz. Egész életében ezt a pillanatot várta, nincs benne egy csepp félelem se. A többiek meredten nézik várják, hogy kiadja a parancsot. Felnéz az égre, sóhajt egy nagyot majd teli torokból üvölti: Roham! Megsarkantyúzzák lovaikat és kirántott kardal indulnak meg a völgy kijárata felé.
Valami különös morajlást lehet hallani. A morajlás erősödik, hatalmas porfelhő jelenik meg nyugati láthatáron. Már az üvöltést is hallani lehet. Az arabok már felkészültek, lándzsáikat előre szegezve várják a rohamot, és csak remélik, hogy lándzsáik erdején megtörik. A hatalmas porfelhő miatt nem látják az ellenség számát.
Sir Gallvant látja amint a mellette rohamozó lovag felnyársalódik. Neki a vállát éri egy ütés, megtántorodik de sikerül a nyeregben maradnia. Máris hármat legázolt a lovával. Pajzsával sikerül kivédeni egy felé döfő dárdát. Kardjával eszeveszett örült módjára csapkod. Meg se tudja számolni hány koponyát zúzott be. Egy pillanatra körbe néz, társait keresve. Jó pár méterre megpillantja egyiküket, még épp láthatja amint lebukik a lóról majd eltűnik a tömegben. “Ha az Isten akarata, hogy itt haljak meg akkor itt halok meg, de megpróbálok kitörni innen” gondolja a lovag. Kihasználva a pillanatra körülötte támadó “űrt” megugratja lovát. Úgy tűnik, sikerül kijutnia a zűrzavarból. Már arra gondol, hogy pár karcolással megússza. Ekkor egy pillanatra éles fájdalom hasít a nyakába. Egy íjász áll az egyik domb tetején. Nagy pontosan kellett céloznia, hiszen nagyon kevés rés van egy lovagi páncélon. Sir Gallvant előre borul a lovon, de valahogy sikerül a nyeregben maradnia. Utolsó erejével mielőtt elvesztené az eszméletét még jól megsarkantyúzza lovát.

Kategóriák
Ajánló kbalint Képek

kbalint képei

                                                                                                                                                             

Kategóriák
Ajánló Séverine Versek

Séverine: Mama

Remegve ülök a földön,

Könnyes szemem ruhámba törlöm.

Kilincs zörren, ajtó csapódik,

Testem a falhoz nyomódik.
Riadtan nézek felfelé,
Sötét alak görnyed felém,
Nyakán kidagad egy ér,
Kezével üt, ahol ér,
És én földre zuhanok,
Hallom, hogy recsegnek a csontok,
Arcomon kék folt alakul,
És a szemében a tűz nem fakul.
Megragadja a karomat,
S kezemmel védeném arcomat.
Magához húz, én menekülnék,
De ő szorít, nincs menedék.
Most már nem üt, szavaival öl.
A szeretet kihal lelkemből,
Ahogy elmond engem mindennek,
Érzem nagyságát a gyűlöletnek.
Pedig semmi rosszat nem tettem,
Csupán annyit, hogy megszülettem?

Kategóriák
Lovera Novellák

Lovera: Szép az élet

Már napok óta gyötör a gondolat, hogy nekem nem itt a helyem. Nem, nem itt ebben a poros városban, én több vagyok ennél! Nekem tudósnak, orvosnak, vagy legalábbis jól kereső ügyvédnek kéne lennem! Nem, nem minimálbérért dolgozó munkásnak. Nyáron a gyerekeimnek nem a Tiszába kéne ugrálniuk, hanem a Karib-tengerbe, vagy legalábbis a Földközibe. Télen nem a gátról kéne zsákokon lecsúszniuk, hanem az Alpokban a legújabb síleceken. Már tavasz elején ehetnének drága epret, és még ősz végén is érezhetnék az érett körte ízét. Nem, nem 1500 Ft-os cipőben járnának iskolába, és nem ebbe az iskolába. A feleségemnek pedig nem kéne a házimunkával gürcölnije, hiszem bejárónőnk lenne. Nem kéne pulóvereket kötögetnije, hogy ki tudjuk fizetni a gyerekek tankönyvét. A kisfiamnak nem kéne évekig rágnija a fülünket, hogy meg tudjuk neki venni karácsonyra az áhított számítógépet.
Szép is lenne.
De ha nem itt laknánk mi lenne a barátainkkal? Ha tudós, orvos, vagy legalábbis jól kereső ügyvéd lennék mikor lenne időm a gyerekeimre és a feleségemre? Nyáron mi történne a gyerekeimmel, ha a Karib, vagy legalábbis a Földközi-tenger partjainál megtámadná őket valamilyen veszélyes állat? Télen pedig minek az Alpokba menni, ha a gáton sokkal jobb zsákokon csúszkálni, és még csak nem is annyira balesetveszélyes! És minek együnk drága külföldi gyümölcsöt, mikor a hazai sokkal finomabb! Miért kell, hogy márkás cipőjük legyen, mikor az is ugyanúgy tönkremegy, csak rajta van egy felirat. A feleségemnél pedig senki más nem tudná jobban megfőzni a húslevest, vagy a pörköltet. És amúgyis, szeret kötni. A kisfiamnak pedig idén karácsonykor vesszük meg a számítógépet, én pedig kihúzhatom majd magam, hogy “Igen, fiam, apu megszerezte!”
Szép az élet.

Kategóriák
Ajánló Novellák Shocker

Shocker: Baklövés

Feleslegesnek érezte magát, nem találta a helyét. Pedig ott volt, de hagyta, hogy elszalad-ni.
Feleslegesnek érezte magát, mert minden elveszített, amit fontosnak tartott.
Egy nap a munkából hazafelé látott valamit. Egy családot. Nem volt semmijük, jól ismerte őket, az apa mindig a szélvédőt mosta a lámpánál. De ma nem. Ma más volt minden. Nézte őket. Csak nézte, ahogy a kis sikátorban, az ?otthonukban? a két szülő odaadja a karácsonyi ajándékot a kisgyereküknek: két banán, egy narancs és egy törött játékféleség. Ugye milyen csekélység? De ez a gyerek ennyi mindent soha nem látott együtt: gyümölcs, ráadásul három darab, játék, és öröm. Öröm a szívében, hiszen ott vannak egymásnak. Ők hárman.
Zöldre váltott a lámpa. Bekanyarodott a sarkon, és arra gondolt, hogy nekik még házuk sincs. Nincs semmijük, csak a szeretet. Most jött rá, mit veszített el.
Ez előtt egy pár héttel a szüleinél volt. Nagy villa, gyönyörű, modern berendezés, luxus a javából, három autó és a többi. Tehát vacsoráztak, az új terveiről szólt, hogy elveszi a barátnő-jét. A lány, ?alacsonyabb sorból? származott. A házvezetőnő lánya volt. A szülők fixa ideája volt, hogy a lánynak a pénz kell. Alaposan összevesztek. A fiú fogta az egyik milliókat érő antik széket, és hozzávágta az antik, milliókat érő üvegesszekrényhez. Így megtiltották neki, hogy valaha betegye a lábát a lakásba.
Utána barátnőjének mondta meg, hogy el kéne halasztani az esküvők. A lány szólni sem, tudott, csak a sráchoz vágta az eljegyzési gyűrűt, óriási üvöltéssel közölte a fiúval, hogy vége és elviharzott.
A munkahelyére már hetek óta nem járt be, mikor megkapta a felmondólevelét.
Kocsiba ült, és egy lámpánál egy sikátorban látta a szokásos szélvédőmosót. Zöldre vált a lámpa, bekanyarodik, a város széléig hajt, kiszáll.
A folyó szélére áll. A távolban a szép tájat látta. Fák, folyó, mező, virágok, madarak. Fel-néz: kék ég, felhő, füst nincs, szmog nincs. Tudta, hogy mit akar.
Ezért lőtte szíven magát.

Kategóriák
Novellák Shocker

Shocker: Arrafelé szokatlan az időjárás

1.
Októberhez képest nagyon szép, meleg idő volt. 134 éves melegrekord dőlt meg, és ennél még melegebbet jósolnak. A kis városka strandja dugig volt, az egész országból idecsődültek a riporterek, hiszen itt mérték a legmelegebbet. Kialakult, a helyiek által jóidő-turizmusnak nevezett látogatási hullám.
A polgármester fiatal, tehetséges vezetője volt a városnak. 35 éve ellenére nagyon tájékozot-tan és tapasztaltan döntött a hivatalos ügyekben, ennek volt köszönhető, hogy a térség köz-pontja lett, pedig nagyon kevesen lakták a nagyobb városokhoz képest. Igaz, a környező tele-pülések szinte kivétel nélkül kevesebb lakossal voltak megáldva. A síkság nem nagyon von-zotta az embereket.
A végtelen délibáb azonban nem gátolta meg a fiatalokat, hogy ebbe a kisvárosba lakjanak. Hiszen a legidősebb is csak 51 éves volt?
Gary árva volt. Nevelőszülei voltak, akik miután magukhoz vették, egymással versenyeztek brutalitás terén. Arra azonban mindig vigyáztak, hogy ?gyerekük?-ön ? ahogy mások előtt mondták ? ne látszódjon semmi, és ne is merjen köpni?
Nevelőapja, miután Gary már vissza mert ütni, hamar otthagyta őket. Érdekes módon nevelő-anyja ekkor kezdett anyaként viselkedni, minek hatására heteken belül anyjaként nézett fel rá. Egy soha nem látott kincset talált. Mindent megbeszélt vele, szabályosan kinyílt.
Barátai soha nem voltak. Csak a ?haverok?, akik csak a piálásra meg a füvezésre voltak jók. De egy szép napon találkozott egy lánnyal. Egymásba szerettek, megismerték egymást.
Másfél évre a megismerkedésükre beütött a baj.

2.
Szerda volt. Újabb melegrekordot mértek, a hónapban már a negyediket.
Mikor hazaért már a rendőrség várta.
Két napig tartották előzetesben. Ashlee-t, a barátnőjét holtan találták, brutálisan kivégezték, miután megerőszakolták.
Gary-t gyanúsították. Okként a gyerekkori bántalmazást ? ami a mostohaszülők óvatossága ellenére nyílt titok volt ? hozták fel, és azt, hogy a gyilkosság előtti napon összevesztek és a lány pofon vágta. Gary nem ütött vissza, de a tanúk ?dühös tekintetet? olvastak le a srác arcá-ról. A szemtanúk a ?haverok? voltak?
Bizonyíték volt ellene, hogy azon az estén eltűnt a nevelőanyja is, így alibije sem volt, miután a buliból, ahol Ashlee-vel összevesztek, hazajött. Gyanúsnak tartották továbbá, hogy a fiún nyilvánvaló kialvatlanság látszódott.
A vizsgálat gyorsan lefolyt.
Gary-t felmentették.

3.
Pár napig egyedül élt, anyja azt mondta neki, hogy elutazik a nevelőapját meglátogatja, mert rákos lett. De senki nem hitt neki, majdnem azt is az ő nyakába varrták, hogy a nő eltűnt. Ku-tattak is egy második holttest után, de nem találtak semmit.
A városban közben fellángolt a nacionalizmus. Gary édesszüleitől az Ernst Puchenwalter ne-vet örökölte, ami egy törzsgyökeres osztrák nemesi család kivándorolt ágának leszármazottjá-ra utal.
A köz utálata rá irányult. Mikor az utcán sétált összesúgtak mögötte az asszonyok, bosszú-szomjas férfiak és férfiúk álltak sorfalat a kávézók előtt, mikor meglátták arra menni.
Leginkább csak a boltba járt le. Ott is csak azért fogadták szívesen, mert fizetett. Igaz a tulajt többször is megvádolták, hogy hogy meri egy gyilkos véres pénzét elfogadni, de ebből neki mindig sikerült kihátrálnia, hiszen ő meg nem külföldi volt.
Érdekes módon az addig külföldi szálaikat lebegtető honpolgárok is egyre inkább hazafiak lettek?

4.
22 éves kora ellenére amúgy is gyenge idegzetű volt. A kiskori bántalmazások, a baráttalan-ság és nem utolsó sorban a szeretett nő elvesztése mind rányomták bélyegét hangulatára és szellemére. Egyre letargikusabb lett, dülöngélt és magában duruzsolt. Kezdett szellemileg is leépülni. Skizofrénia jeleit vették rajta észre. Néha a szó szoros értelmében rátámadt az egyér-telmű fölényben lévő, sorfalat álló hímekre. Dölyfösen, kihúzott derékkal és magasra emelt orral, peckesen járt, mint egy herceg az ő birodalmában. Ilyenkor jól összeverték.
Máskor meg sunyítva közlekedett, gyakorlatilag csak az vette észre, aki az árnyékba is bené-zett.

5.
A meleg elképesztő rohamot indított október végére a kis városka polgárai ellen. Mindenki a hideg, légkondicionált épületekbe menekült. A félelmetes nap, mint vörös-narancs császár emelkedett alattvalói fölé. Az ősz középső hónapjáig kiterjesztette hatalmát, amit esze ágában sem volt csökkenteni. Befolyása a legkisebb porszemre is kiterjedt, óriási birodalmat hozva létre.
Koronája, halálos sugarai bozóttüzeket okoztak a puszta több területein, így a városka tűzoltói sem maradtak munka nélkül. Iskolai szünetet rendeltek el, sőt, még a helyi focicsapat sem játszott, pedig hihetetlen nyerőszériában volt, és ekkora esélye még soha nem volt, hogy ma-gasabb osztályok auráját is megkarcolja stoplisával.
Gary sem bírta sokáig: senki nem figyelt fel rá, hogy a város egyik árnyékos utcájának lám-pavasán egy hulla aszalódik a forró szélben.
Anyja megkerült, kiderült, hogy elutazása előtt nevelőapja elkapta, csapdának használva a betegségéről szóló levelet. Bezárta a nőt és agyonverte. Ugyanúgy találtak, ahogyan Ashlee-t?
A focicsapat a szokatlan meleg elmúlása után folytatott bajnokságban végül a középmezőny-ben végzett, nem találva helyét a pálya zöld, igaz kissé szikkadt foltú gyepterületén.